Vodilne taktilne oznake

 Vodilne taktilne oznake

Vodilna taktilne oznake je namenjena vodenju slepih in slabovidnih in nadomešča vodilni rob na mestih, kjer je ta prekinjen ali ga ni mogoče izvesti (križišča, trgi, itd.). Sestavljena je iz rebrastih oznak, položenih v liniji, tako da si rebra neprekinjeno sledijo v smeri hoje. Prekinitve vodilne linije med zaporednimi rebri (npr. zaradi odvodnjavanja) ne smejo biti širše od 2 cm.

Vodilna taktilna oznaka mora biti odmaknjena od ceste ali drugih prometnih površin (npr. kolesarske steze, meje nevarnega območja na železniških peronih) najmanj 60 cm. Toliko mora biti odmaknjena tudi od vseh ovir v prostoru (cvetlična korita, znaki, oglasne table, stojala za kolesa, gostinski vrtovi, itd.).

Vse taktilne oznake iz naše ponudbe ustrezajo standardu SIST 1186.

Vodilne taktilne oznake

Se zanimate za naše izdelke?