Vodilne taktilne oznake

 Vodilne taktilne oznake

Vodilne taktilne oznake

Vodilna taktilna oznaka je namenjena vodenju in nadomešča vodilni rob na mestih, kjer je ta prekinjen ali ga ni mogoče izvesti (križišča, trgi, itd.). Sestavljena je iz rebrastih oznak, položenih v liniji, tako da si rebra neprekinjeno sledijo v smeri hoje. Vodilna linija je široka vsaj 30 cm, dolga pa mora biti najmanj 90 cm, sicer je nezaznavna. Pri vodilnih sistemih po železniških peronih in podobnih kompleksnih prostorih, kjer se predvideva veliko ljudi, naj bo vodilna linija široka 60 cm. Prekinitve vodilne linije med zaporednimi rebri (npr. zaradi odvodnjavanja) ne smejo biti širše od 2 cm.

Vodilna taktilna oznaka mora biti odmaknjena od ceste ali drugih prometnih površin (npr. kolesarske steze, meje nevarnega območja na železniških peronih) najmanj 60 cm. Toliko mora biti odmaknjena tudi od vseh ovir v prostoru (cvetlična korita, znaki, oglasne table, stojala za kolesa, gostinski vrtovi, itd.).

Se zanimate za naše izdelke?