O podjetju

Zavod Brez ovir že dalj časa deluje na področju izboljševanja dostopnosti objektov za osebe s posebnimi potrebami, tako za gibalno ovirane kakor tudi za osebe z okvaro vida. Pri svojem delu sodelujemo z različnimi partnerji doma in v tujini na področju urejanja arhitekturnih ovir in samega prilagajanja okolja osebam s posebnimi potrebami. Našo družbeno odgovornost izkazujemo z ozaveščanjem ponudnikov storitev in uporabnikov glede nujnosti prilagoditev in s tem nudenju enakih možnosti za vse ter seveda tudi na izkazovanje pozitivnega vpliva na ekonomijo. V podjetju sta zaposlena tudi dva invalida, ki s svojimi izkušnjami veliko pripomoreta k uspešnem delovanju podjetja.

O zavodu

Temeljni usmeritvi Zavoda brez ovir sta prizadevanje za izboljšanje dostopnosti objektov za invalide ter doprinos k oblikovanju dostopnega turizma za invalide. Na enem mestu želimo ponuditi tako profesionalne pripomočke – taktilne oznake – kot tudi svetovanje, organizacijo in širok preplet turističnih in drugih storitev, ki ljudem s posebnimi potrebami omogočajo čim večjo vključenost v družbo.

Omogočanje enakih možnosti za vse

Verjamemo, da lahko z osveščanjem ter nudenjem profesionalnih pripomočkov in napotkov za ustrezno postavljanje taktilnih oznak aktivno pripomoremo k oblikovanju slepim in slabovidnim prijaznejšega okolja. Najnujnejše je zagotavljanje osnovne dostopnosti do glavnih javnih objektov na način, da sta slepim in slabovidnim omogočena varno premikanje ter samostojno gibanje, ki lahko drastično izboljšata njihovo kakovost življenja.

Na področju zagotavljanja storitev in pripomočkov za slepe in slabovidne imamo že vrsto let izkušenj, poleg tega pa lahko na enem mestu ponudimo vse, kar potrebujete za primerno prilagoditev javnih prostorov tako skladno z zakonom kot tudi na najbolj uporaben, optimiziran in cenovno dostopen način.

Kontaktni podatki:

Zavod Brez ovir so.p. – Zavod za izboljšanje dostopnosti objektov za invalide in turizem za invalide
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

Se zanimate za naše izdelke?