Taktilne oznake
za slepe

Čepaste oznake
za slepe

Vodilne oznake
za slepe

Oznake za slepe

Oznake za slepe oziroma taktilne oznake so slepim in slabovidnim osebam v pomoč, da se lahko na javnih površinah in na prometnih območjih gibljejo varno ter samostojno. Taktilne oznake osebam z okvaro vida omogočajo, da se enostavneje orientirajo v prostoru ter prepoznajo potencialne nevarnosti in ovire. Ustrezno prilagoditev javnih površin predpisuje tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), katerega namen je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk in invalidov ter zagotavljanje enakih možnosti na vseh področjih življenja.

Pravilniki in zakoni o uporabi taktilnih oznak

Pravilnik o opremljenosti železniških postajališč.

Prenos in ogled .pdf

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

Prenos in ogled .pdf

Zakon o socialnem vključevanju invalidov.

Prenos in ogled .pdf

ZIMI
Zakon o izenačevanju invalidov.

Prenos in ogled .pdf

Se zanimate za naše izdelke?