Oznake za slepe

Oznake za slepe oziroma taktilne oznake so slepim in slabovidnim osebam v pomoč, da se lahko na javnih površinah in na prometnih območjih gibljejo varno ter samostojno. Taktilne oznake osebam z okvaro vida omogočajo, da se enostavneje orientirajo v prostoru ter prepoznajo potencialne nevarnosti in ovire. Ustrezno prilagoditev javnih površin in večstanovanjskih objektov predpisuje tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), katerega namen je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk in invalidov ter zagotavljanje enakih možnosti na vseh področjih življenja.

Se zanimate za naše izdelke?